http://www.autoluxgonera.ecom.com.pl/
autoLux

O ś r o d e k  S z k o l e n i a  K i e r o w c ó w

"a u t o L u x"

"A u t o t e c h n i k a"

Jacek Gonera

w  P i o t r k o w i e  T r y b u n a l s k i m

T e l e f o n:  609 966 713

Witam w Ośrodku Szkolenia Kierowców a u t o L u x” - "A u t o t e c h n i k a Jacek Gonera" mieszczącego się w Piotrkowie Trybunalskim. Mój ośrodek prowadzi szkolenia dla kandydatów na kierowców kategorii B, a także jazdy doszkalające dla osób posiadających uprawnienia, a chcących odświeżyć sobie wiadomości z zakresu kierowania pojazdem oraz przepisów ruchu drogowego. Dla osób w trakcie kursu oraz czekających na egzamin państwowy proponuję jazdy trasami egzaminacyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim, które pomogą lepiej zapoznać się z miejscami wybieranymi przez egzaminatorów. Szkolę na pojazdach identycznych, jak w piotrkowskim WORD, tj. Citroën C3 III.

 


Jako firma a u t o L u x, obecnie "A u t o t e c h n i k a Jacek Gonera" istnieję od 2010 roku, natomiast w czynnej branży instruktorskiej funkcjonuję od 2005 roku. Przez ten okres przeszkoliłem ponad 300 kursantów, w trakcie mojej pracy średnia zdawalność wynosiła ponad 50 procent - według statystyk WORD w Piotrkowie Trybunalskim. Cechuje mnie przede wszystkim profesjonalizm, to znaczy umiejętność przekazywania wiedzy i swych doświadczeń w sposób zrozumiały dla kursanta, stworzenie bezstresowej atmosfery podczas zajęć teoretycznych i praktycznych, jak również umiejętność podejścia w sposób indywidualny do każdej szkolonej osoby, biorąc pod uwagę jej wiek oraz sposób przyswajania wiedzy. Oprócz uprawnień instruktorskich posiadam ukończony kurs na egzaminatora.


Tu można dodać swoją opinię o moim szkoleniu w O.S.K.

 

ZAPISY NON STOP

Smile super promocje! Smile

SERDECZNIE ZAPRASZAM

autoLuxAutotechnikaautoLuxautoLux